תרומות

תרומה בהמחאה

לפקודת אמיצים ע''ר BR
ת.ד. 34183 ​ירושלים 9134101

תרומה בהעברה בנקאית ל-אמיצים ע''ר

בנק לאומי, סניף 797 גבעת אורנים
חשבון מספר 4362094